Oglas za posao – Romski/a asistent/ica

Pozicija: Romski asistent/asistentica na 50% radnog vremena

Lokacija: Sarajevo

Broj pozicija: 1

Trajanje angažmana: 18 mjeseci

Projekat: Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH

Konkurs ostaje otvoren do 24.07.2017.godine.

COI Step by Step je nevladina organizacija koja djeluje već 20 godina u oblasti obrazovanja sa ciljem da osigura kvalitetan odgoj i obrazovanje svakom djetetu u BiH.

Centar za obrazovne inicijative Step by Step raspisuje konkurs za poziciju Romski asistent na 50% radnog vremena. Romski asistent/ica će biti angažovan/a kao podrška učenicima/cama u srednjem stručnom obrazovanju u sklopu projekta „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH“.

Kandidat/kandidatkinja trebaju imati sljedeću stručnu spremu i kompetencije:

  • IV stepen – SSS ili VSS
  • Spremnost za rad na terenu
  • Aktivno poznavanje romskog jezika
  • Poznavanje osnova rada na računaru
  • Prilagodljivost i dobre komunikacijske vještine

Ključni zadaci i odgovornosti:

  • Pruža podršku tokom implementcije projekta, te tokom ostvarivanja kontakata sa predstavnicima romske zajednice
  • Obezbjeđuje prevod sa B/H/S na romski jezik i obrnuto kada je to potrebno
  • Pruža podršku aktivnostima socijalnog radnika/ce
  • Stalna je podrška profesorima tokom dodatnih časova i roditeljskih sastanaka u školi
  • Pomaže u obrazovnom i odgojnom procesu

Svi zainteresovani kandidati/kinje mogu poslati svoju biografiju (CV) i pismo motivacije (zašto bi radili ovaj posao i koje kvalitete posjeduju) na e-mail adresu: office@coi-stepbystep.ba najkasnije do 24.07.2017.godine. Obavezno naznačiti adresu i broj telefona. Na razgovor za posao biće pozvani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.

Za više informacija kontaktirajte nas na tel:  033 667 673 Ili putem maila: office@coi-stepbystep.ba.

 

coilogo