8. Konferencija 8. Regionalna konferencija edukatora
“Obrazovanje za pravično društvo”
25.-28.08.2016.
Grand Hotel Neum
Na 8. Regionalnoj konferencija edukatora učestvovalo je 320 učitelja/ca, nastavnika/ca i drugih edukatora, te predstavnika vladinih i nevladinih organizacija. Konferencija je posvećena proslavi 20 godina postojanja COI Step by Step-a, te promociji svih aktivnosti i postignuća u posljednja dva desetljeća. Program se ticao i prošlih, sadašnjih i budućih aktivnosti.