VIZIJA I MISIJA

FILOZOFIJA

ISSA

OSOBLJE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

coilogoCentar za obrazovne inicijative Step by Step je profesionalna, nevladina organizacija osnovana sa ciljem da promoviše obrazovnu filozofiju usmjerenu na dijete, i pravo svakog djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje na području cijele Bosne i Hercegovine. Centar djeluje od 1996. godine, kada je i osnovan uz podršku Fonda za otvoreno društvo, a od 1999. godine je registrovan kao samostalna nevladina organizacija. Nakon 18 godina aktivnog djelovanja unutar obrazovanog sistema BiH, COI Step by Step je prepoznat kao jedna od vodećih organizacija u oblasti profesionalnog razvoja nastavnika, unapređenja kvaliteta obrazovanja i promovisanja vrijednosti i principa društvene pravde. Kao podršku programima obuke, Centar je do sada objavio i preko 30 različitih publikacija, stručnih knjiga, priručnika za nastavnike, analiza i izvještaja.

Centar je aktivan i prepoznatljiv širom BiH, kroz razgranatu mrežu učitelja, škola i certificiranih trenera, i kroz saradnju sa drugim lokalnim i međunarodnim organizacijama, kao i Ministarstavima obrazovanja i Pedagoškim zavodima.

 

MISIJA

Mjesto na kojem se spajaju ljudi i rađaju ideje, kako bi zajedno stvarali dobro obrazovanje i čuvali radost djetinjstva za svako dijete.

VJERUJUĆI DA:

Djeca trebaju priliku da budu djeca, koja svakoga dana otkrivaju i uče nove stvare koje im pomažu da imaju snove i da su sposobna zajedno graditi pravičan svijet;

Nastavnik predstavlja ključni faktor za razvoj dječijih potencijala i razvoj društva u cjelini, i kao takav treba biti prepoznat i podržan;

Škole trebaju biti zajednice u kojima su svi sigurni i slobodni da budu to što jesu, u kojima svi uče jedni od drugih, i žive u skladu sa univerzalnim vrijednostima;

Obrazovanje mora biti vrijednost, prioritet i obaveza cijelog društva.

MI U CENTRU:

STVARAMO uslove za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i edukatora kako bi svoja znanja i vještine koristili za dobrobit svakog djeteta.

RAZVIJAMO profesionalne resurse i visokokvalitetne programe koji su odgovor na stvarne potrebe u odgoju i obrazovanju.

POVEZUJEMO sve aktere u obrazovanju i otvaramo prostor za profesionalni dijalog i uzajamno učenje.

PREPOZNAJEMO, PROMOVIŠEMO I NAGRAĐUJEMO inovativne nastavnike kako bi inspirisali i druge nastavnike ali i društvo u cjelini.

NEPRESTANO ZAGOVARAMO za promjene koji će dovesti do jasnije i dugoročnije strategije za razvoj kvalitetnog obrazovanja kroz mreže i koalicije, zajedničke kampanje i akcije.

NE ODUSTAJEMO niti od jednog djeteta, nastavnika ili škole jer vjerujemo da je obrazovanje najmoćniji alat koji može promijeniti svijet na bolje.

 

FILOZOFIJA

Pedagoška praksa koja se zasniva na pristupu usmjerenom na dijete svoja uporišta nalazi u teorijama konstruktivizma, idejama humanističkog i progresivnog obrazovanja, uvažavajući tradiciju i karakteristike obrazovnog sistema svake zemlje i potreba škole i djeteta ponaosob. Osnovni cilj pedagoškog pristupa usmjerenog dijete jeste omogućiti svakom djetetu da ostvari svoje pune potencijale.

Metodologija usmjerena na dijete nije skup pravila i “recepata”, već brižljivo uređeno okruženje za učenje, promišljeno postavljeni ciljevi i zadaci usklađeni sa potrebama, mogućnostima i individualnim karakteristikama svakog djeteta, te aktivnosti koje za cilj imaju:

1. podržati razvoj kritičkog mišljenja i transfer znanja;
2. podstaći učenike da aktivno učestvuju u svom obrazovanju;
3. prilagoditi podučavanje različitim stilovima učenja;
4. razviti pozitivne stavove o grupama ljudi koji su različiti od nas;
5. postati dobri građani škole, zajednice, zemlje i svijeta;
6. osposobiti učenike da procjenjuju vlastito znanje iz različitih perspektiva
7. razviti etnički, nacionali i globalni identitet;
8. razviti vještine za donošenje odluka i kritičku analizu kako bi učenici donosili odgovorne izbore u životu.

Pored usvajanja znanja, razvijanja sposobnosti i razumijevanja koncepata, savremeni pedagoški pristup sagledava dijete u cjelini i omogućava mu da razvije samopouzdanje, samopoštovanje, osjećaj kompetencije i razvije se u stabilnu i zadovoljnu ličnost sposobnu da se razvija i uči cijeloga života.

Pedagogija usmjerena na dijete pruža nastavniku mnoštvo odgovora i vodi ga kroz proces stalnog promišljanja o kvalitetu i efektima odgojno obrazovnog rada.

 

ISSA

Međunarodna Step by Step asocijacija (International Step by Step Association – ISSA) osnovana je 1999. godine i registrovana kao nevladina organizacija koja okuplja članove iz različitih zemalja svijeta sa ciljem da potpomogne proces razvijanja demokratije i promoviše uključivanje porodice i zajednice u odgoj i obrazovanje djece. COI Step by Step je jedna od 28 članica osnivača ove asocijacije.

Vizija ISSA-e: otvoreno društvo u kojem cijela zajednica učestvuje pomažući svakom djetetu da ostvari svoje pune potencijale.

ISSA ujedinjuje snage i nastojanja nezavisnih organizacija u snažnu mrežu koja je posvećena promovisanju obrazovne filozofije usmjerene na dijete i porodicu i borbi za jednaka prava sva djece na kvalitetno obrazovanje.

Članice:

Tirana, Albania
Buenos Aires, Argentina
Yerevan, Armenia
Adelaide, Australia
Baku, Azerbaijan
Baku, Azerbaijan
Minsk, Belarus
Gent, Belgium
Tielt, Belgium
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Sofia, Bulgaria
Sofia, Bulgaria
Burgas, Bulgaria
Sofia, Bulgaria
Zagreb, Croatia
Prague, Czech Republic
Tallinn, Estonia
Tartu, Estonia
Lyon, France
Tbilisi, Georgia
Athens, Greece
Port-au-Prince, Haiti
Budapest, Hungary
Almaty, Kazakhstan
Pristina, Kosovo
Pristina, Kosovo
Bishkek, Kyrgyzstan
Jekabpils, Latvia
Vilnius, Lithuania
Vilnius, Lithuania
Skopje, Macedonia
Tetovo, Macedonia
Chisinau, Moldova
Ulaanbaatar, Mongolia
Podgorica, Montenegro
Warsaw, Poland
Bucharest, Romania
St. Petersburg, Russia
Belgrade, Republic of Serbia
Nis, Republic of Serbia
Bujanovac, Republic of Serbia
Ziar nad Hronom, Slovakia
Ljubljana, Slovenia
Dushanbe, Tajikistan
Amsterdam, The Netherlands
Wageningen, The Netherlands
Lettele, The Netherlands
Amsterdam, The Netherlands
Leiden, The Netherlands
Utrecht, The Netherlands
Leiden, The Netherlands
Heerlen, The Netherlands
The Hague, The Netherlands
Istanbul, Turkey
Kyiv, Ukraine
Uzhgorod, Ukraine
Northampton, United Kingdom
Culver City, CA, USA
Holandija
62-64 Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam
Netherlands
tel: ++31 2 520 7505
fax: ++31 2 520 7510
Mađarska
Rakoczi ut 22. IV/24
H-1072 Budapest
Hungary
tel: ++36 1 486 2855
fax: ++36 1 266 3463
Sjedinjene Američke Države
400 West 59th Street
New York, NY 10019
USA
tel: ++1 212 5417 6918
fax: ++ 1 212 548 4610

Link na oficijelnu web stranicu: www.issa.nl

 

OSOBLJE

Osoblje

Radmila Rangelov Jusović
Izvršna direktorica

Lejla Gotovuša – Ozkan
Koordinatorica finansijskih, administrativnih i pravnih poslova

Elvira Lakota
Projekt koordinator

Nedim Krajišnik
Projektni koordinator

Mirjana Gavrić Hopić
Projektna koordinatorica

Amna Hodžić
Projektna asistentica

Milica Skokić
Projektna asistentica

Boris Čović
Projektni asistent

Aldin Žerić – Žera
Server administrator

Naza Sejdić
Roma medijatorica

Upravni odbor:
Dženana Trbić, Program koordinatorica Fonda otvoreno društvo BiH – Soros fondacija, Sarajevo
dr. sci. Ivana Zečević, Docent na Filozofskom fakultetu, Banja Luka
Adila Salibašić, Profesorica bosanskog jezika i književnosti, Druga gimnazija Sarajevo
Nerzuk Ćurak, Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, Sarajevo
Namir Ibrahimović, Profesro B/H/S jezika i književnosti u OŠ “Safet beg Bašagić”, Sarajevo

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Godišnji izvještaj 2016
Godišnji izvještaj 2015
Godišnji izvještaj 2014
Godišnji izvještaj 2013
Godišnji izvještaj 2012
Godišnji izvještaj 2011