Konferencija povodom završetka Projekta „Obrazovanje za pravično društvo“ – Sajam obrazovanja

Povodom završetka trogodišnjeg Projekta „Obrazovanje za pravično društvo“, koji su podržali USAID i FOD BiH, te obilježavanja 20 godina svog djelovanja u BiH, COI Step by Step vas poziva na Sajam obrazovanja, koji će se održati 28.10.2016. godine u Hotelu Holiday (bivši Hotel Holiday Inn) u Sarajevu, sa početkom u 14.00 časova.

Sajam obrazovanja je prilika da prezentiramo postignute rezultate, naučene lekcije, ali i prepreke sa kojima se suočavamo u tom procesu. Međutim, još važnije, Sajam je prilika da podržimo jedni druge u nastojanju da svoj našoj djeci osiguramo jednake šanse i prilike da razviju kompetencije potrebne za izgradnju pravičnog društva.

Sajmu će prisustvovati i prisutnima se obratiti predstavnici USAID-a i FOD BiH, nastavnici/ce – autori/ce priručnika, predstavnici obrazovnih vlasti i drugi gosti.
Svoje projekte, resurse za edukatore i druge materijale će, na svojim štandovima predstaviti mnogobrojne organizacije te predstavnici Step by Step organizcija iz pet zemalja Regiona i ISSA-e.

Program