Obrazovanje za pravično društvo – Posjete školama

ozpd_1

COI Step by Step će posjetiti svih 19 škola uključenih u projekat “Obrazovanje za pravično društvo” tokom marta i aprila ove godine.

U okviru posjeta će biti održan jednodnevni seminar sa učenicima koji pohađaju sekcije i dvije fokus grupe, jedna sa učenicima i druga sa roditeljima.

Seminar će uključiti učenike koji pohađaju sekcije na temu predrasuda, stereotipa, diskriminacije i prihvatanja različitosti.

Fokus grupe će za temu imati dosadašnja iskustva u radu sekcija, participaciju učenika i njihova lična zapažanja, komentare i sugestije.

Do sada smo obišli školu “Džemaludin Čaušević” u Sarajevu i do kraja aprila slijede posjete ostalim školama.