Obrazovanje za pravično društvo – Sastanci partnerskih škola

ozpd
U okviru projekta “Obrazovanje za pravično društvo” održana su 3 sastanka partnerskih škola tokom januara i februara ove godine. Sastancima je prisustvovalo 290 nastavnika iz 19 partnerskih škola u BiH s ciljem da:
• se osvrnu na dosadašnja postignuća i razviju strategije za prevazilaženje prepreka
• unaprijede saradnju među školama, uzajamnu komunikaciju i podršku
• unaprijede kompetencije potrebne za realizaciju planiranih aktivnosti
• definišu ciljeve i odgovornosti za nastavak rada

Sastanci su održani 24-25.01., 31.01.-01.02. i 07-08.02.2015. u hotelu Terme na Ilidži.

Projekat “Obrazovanje za pravično društvo” traje tri godine i ima za cilj izgraditi obrazovni sistem koji će odražavati viziju jednakosti, pravičnog društva, društva koje potiče mir, pomirenje i ohrabruje djecu da sanjaju, stvore viziju i izgrade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini.
Projekat je finansiran od strane USAID-a i FOD-a BiH.