Otpočela kampanja Živimo vrijednosti!

Na današnjoj konferenciji za novinare, COI Step by Step je najavio početak kampanje Živimo vrijednosti, kampanje koja promoviše odgoj i obrazovanje utemeljeno na univerzalnim vrijednostima.

Press 1Press 2Press 3

Kampanja je dio trogodišnjeg projekta Obrazovanje za pravično društvo, koji finansira USAID i FOD BiH. Na adrese svih škola u BiH već su upućeni „Kalendari vrijednosti“, a svaki mjesec tokom 2016. godine posvećen je jednoj od vrijednosti. Počinjemo sa srećom, a nastavljamo sa poštovanjem, solidarnošću, pravednošću, zdravljem…

Više o kampanji na www.zivimovrijednosti.org

Video sa konferencije za novinare