Istaknuti projekti:

2016.

1. Obrazovanje za pravično društvo, USAID i FOD BiH; partnerska organizacija proMENTE
2. Regionalna konferencija „Obrazovanje za pravično društvo”
3. 20. godišnjica Step by Step u BiH
4. Quality Teachers Matter, OSI London
5. Nagrada za Inovativne nastavnike, Porticus
6. Critical thinking in vocational education, ETF

Ostale aktivnosti:

ISSA međunarodna konferencija
Life skills training – World Vision
Trening kritičkog mišljenja za nastavnike/ce u srednjim školama  – SHL

2015.

1. Obrazovanje za pravično društvo, USAID i FOD BiH; partnerska organizacija proMENTE
2. U riječima je moć, OSI London
3. Regionalna konferencija: „Language as a tool for development of critical thinking – The words have power”, Bijeljina
4. Living Diversity, UNICEF
5. Regional support to inclusive education – School Net, joint EU/EC, Leading organization NEPC
6. Increase enrolment of children in preschool in five municipalities with special focus on Roma children – ESJ Training in 5 communities, EC and OSF BiH, Lead organization: Kali Sara
7. Education and Social Cohesion – Improving capacities of Pedagogical Institute Tuzla – Training of Trainers, Save the Children

Ostale aktivnosti:

Regionalni sastanak u Makedoniji
NEPC – school improvement training – 4 dana, 20 učesnika
Caritas – 60 ljudi 2 dana
Hope and Homes ECD
Tuzla ECD Getting ready for school, 3 dana, 90 učesnika – Save the Children
…i mnoge druge uzbudljive aktivnosti

2014.

1. Obrazovanje za pravično društvo, USAID i FOD BiH; partnerska organizacija proMENTE
2. U riječima je moć, OSI London
3. Regionalna konferencija: Učenje kroz istraživanje
4. Zajedno za nediskriminatorno obrazovanje romske djece
5. Regional support to inclusive education, EU/EC, partner NEPC i proMENTE
6. Obrazovanje za socijalnu koheziju – Unapređenje kapaciteta zaposlenih u Pedagoškom zavodu Tuzla ‐ Save the Children
7. Rano obrazovanje – priprema za školu – Save the Children

Ostale aktivnosti:

  • ISSA međunarodna konferencija
  • Reagionalna saradnja Step by Step organizacija u šest zemalja regiona

2013

1. Otpočeo trogodišnji projekat „Obrazovanje za pravično društvo“ uz podršku USAID-a i FoD BiH
2. Projekat u koordinaciji organizacija Kali Sara RIC, „Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece u Kantonu Sarajevo“
3. Unapređenje kapaciteta odgajatelja/ica i nastavnika/ca za relizaciju kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu u Kantonu Tuzla, uz podršku Save the Children
4. Koalicija za pravično obrazovanje – Regionalna konferencija
5. Okrugli sto o inkluzivnom obrazovanju: „Šta možemo naučiti od roditelja“, OSI
6. Otpočeo projekat „U riječima je moć“, OSI
7. Stvaranje profesionalnih zajednica za učenje korištenjem ISSA principa kvalitetne prakse, OSI
8. Obuka za nastavnike/ce iz osnovnih škola u Gradišci – RWCT

2012

1. Unapređenje kvaliteta obrazovanja budućih edukatora (visoko obrazovanje), Save the Children
2. Poticajno roditeljstvo – uključivanje roditelja u programe pripreme za škole, Save the Children
3. “Škole po mjeri djeteta“ – SPIS projekat UNICEF
4. Otpočeo projekat: Stvaranje profesionalnih zajednica za učenje korištenjem ISSA principa kvalitetne prakse
5. Koalicija za pravično obrazovanje – kampanja, uz podršku FOD BiH
6. Regionalna konferencija: “Promjena počinje u meni“ i kampanja Hoću-mogu-mijenjam
7. Koalicija NVO „Snažniji glas za djecu“
8. Unapređenje kapaciteta nastavnika za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje ATEPIE, COP Beograd – Izdavanje publikacije: Nastavnička profesija za 21. vijek

2011

1. Regionalna konferencija „Kompetentni nastavnici/ce 21. vijeka“
2. “Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja“ – dodiplomsko obrazovanje nastavnika i i rani razvoj, Save the Children
3. Kampanja : „Roditelji su prvi i najvažniji učitelji“, FOD BiH
4. Evaluacija projekta „Priprema za školu“
5. Koalicija NVO za pravično obrazovanje
6. Koalicija NVO „Snažniji glas za djecu“
7. Unapređenje kapaciteta zaposlenika Pedagoškog zavoda Tuzla

Za detaljnije informacije o projektima, pogledajte godišnje izvještaje

Godišnji izvještaj 2016
Godišnji izvještaj 2015
Godišnji izvještaj 2014
Godišnji izvještaj 2013
Godišnji izvještaj 2012
Godišnji izvještaj 2011
Godišnji izvještaj 2011