U riječima je moć – Jednodnevna radionica “Transformativni dijaloški proces i poezija”

radionicaU subotu, 21.03.2015. godine će se održati jednodnevna radionica na temu “Transformativni dijaloški proces i poezija” u sklopu projekta “U riječima je moć” u SOS – Društvenom centru u Sarajevu.

Na petoj radionici, od ukupno 12 koje su planirane, će učestvovati 20 koordinatora iz 10 škola u Sarajevu koje su uključene u projekt “U riječima je moć”. Poslije radionica će koordinatori sa kolegama u svojim školama održati radionice na iste teme.

Projekat uključuje preko 100 nastavnika/ca razredne i predmetne nastave iz 10 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, 10 školskih bibliotekara/ki te 20 volontera/ki.

Dosad su održane 4 jednodnevne radionice za koordinatore projekta:

1. radionica
Tema: „kreiranje okruženja za učenje i čitanje“
Termin: 18.10.2014. – trening centar „Step by Step“, Sarajevo

2. radionica
Tema: „Čitanje sa razumijevanjem“
Termin: 06.12.2014. – u prostorijama OŠ „Meša Selimović“, Sarajevo

3. radionica
Tema: „Metode i tehnike kooperativnog učenja“
Termin: 20.12.2014 – u prostorijama OŠ“Aleksa Šantić“, Sarajevo

4. radionica
Tema: „Obrada lektirnih djela“
Termin: 14.02.2015 – u prostorijama SOS–Društvenog centra, Sarajevo

Projekat “U riječima je moć” se sastoji iz sljedećih aktivnosti:
• Modularna obuke koja se sastoji od 12 jednodnevnih radionica za voditelje obuke u školama (jednom mjesečno)
• Obuka nastavnika/ca u školama i realizacija naučenog u nastavnom procesu
• Stvaranje profesionalne zajednice za učenje u školama
• Refleksija u školskom timu i među voditeljima/cama
• Praćenje napredovanja djece u oblasti razumijevanja pročitanog, pisanja književnih i neknjiževnih tekstova, kritičke analize i dr.
• Formiranje kutaka za čitanje u učionicama i na nivou škole
• Aktivnosti koje promovišu čitanje i pisanje među djecom, roditeljima i u zajednici
• Izrada priručnika i on-line kursa za nastavnike/ce

Projekt “U riječima je moć” implemetira Centar za obrazovne inicijative Step by Step, uz podršku Open Society Foundations i uz odobrenje Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći ovdje.