U riječima je moćUčesnici: 10 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo
Trajanje projekta: mart 2014. – decembar 2015. godine

Vođeni činjenicom da je jezik glavno sredstvo ljudske komunikacije, ali osnova za uspjeh u obrazovanju i svim drugim sferama života, Centar za obrazovne inicijative Step by Step, uz podršku Open Society Foundations, i uz odobrenje Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, implementira projekat pod nazivom U riječima je moć, koji je usmjeren na jačanje nastavničkih kompetencija u oblasti nastave maternjeg jezika, odnosno unapređenje kompetencija djece u kritičkom pisanju i čitanju u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.

Projekat uključuje preko 100 nastavnika/ca razredne i predmetne nastave iz 10 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, 10 školskih bibliotekara/ki te 20 volontera/ki.

Ciljevi projekta:
• Podržati nastavnike/ce u osnaživanju metodičkih kompetencija iz oblasti kritičkog čitanja i pisanja, i mentorskog rada
• Kreirati profesionalne resurse, kao što su priručnik za nastavnike/ce i on-line kurs, koji se mogu koristiti za nastavak aktivnosti i kao podrška ostalim nastavnicima, roditeljima i učenicima u BiH i na međunarodnom nivou
• Promovisati važnost kritičke pismenosti i literature kao sredstva za razvijanje socijalnih vještina, poštovanje različitosti i unapređenja socijalne kohezije u obrazovanju.
• Podržati svako dijete da postane uspješan i motivisan čitalac i pisac
• Stvoriti stimulativno i bogato okruženje koje će učenicima omogućiti da unaprijede svoje kompetencije u čitanju i pisanju.

Projekat se sastoji iz sljedećih aktivnosti:
• Modularna obuke koja se sastoji od 12 jednodnevnih radionica za voditelje obuke u školama (jednom mjesečno)
• Obuka nastavnika/ca u školama i realizacija naučenog u nastavnom procesu
• Stvaranje profesionalne zajednice za učenje u školama
• Refleksija u školskom timu i među voditeljima/cama
• Praćenje napredovanja djece u oblasti razumijevanja pročitanog, pisanja književnih i neknjiževnih tekstova, kritičke analize i dr.
• Formiranje kutaka za čitanje u učionicama i na nivou škole
• Aktivnosti koje promovišu čitanje i pisanje među djecom, roditeljima i u zajednici
• Izrada priručnika i on-line kursa za nastavnike/ce

Škole uključene u projekat:
1. OŠ „Aleksa Šantić“ – Sarajevo
2. OŠ „Fatima Gunić“ – Sarajevo
3. OŠ „Hašim Spahić“ – Ilijaš
4. OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ – Sarajevo
5. OŠ“ Safet Beg Bašagić“ – Sarajevo
6. OŠ“Behaudin Čaušević“ – Sarajevo
7. OŠ“Čengić Vila I“ – Sarajevo
8. OŠ“Meša Selimović“ – Sarajevo
9. OŠ“Skender Kulenović“ – Sarajevo
10. Prva osnovna škola – Ilidža