Živjeti različitosti – Akcije u zajednicama

Goražde

U okviru projekta Živjeti različitosti koje provode UN-ove agencije, 19 škola iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine organiziraju različite događaje koji su dio platforme #dijalogzabudućnost. Ove aktivnosti imaju za cilj razvijati kritičku svijest o problemima nejednakog tretmana ljudi u našem društvu, zbog razlika koje među njima postoje. Kroz organiziranje ovakvih događaja u školama, učenici i učenice zajedno sa roditeljima i nastavnim osobljem, poduzimaju akcije, angažiraju se u društvu i u tom procesu uče kako biti odgovorni građani i građanke.

Osnovne škole iz Goražda, Foče i Dervente, tokom sedmice djeteta realizirale su niz aktivnosti, poput maskenbala, radionica, priredbi i uličnih akcija na kojima su osnovci prodavali promotivne materijale koje su sami proizveli.

Više informacija možete saznati u elektronskoj brošuri